Стакло за заштита од зрачење

  • Стакло кое штити од зрачење се користи во соба за КТ или просторија за рендген

    Стакло кое штити од зрачење се користи во соба за КТ или просторија за рендген

    стаклото за заштита од зрачење е направено од оптичко стакло со висока содржина на олово со добра технологија на производство и средства за оптичка инспекција. Внатрешниот материјал е чист, добра транспарентност, голема содржина на олово и други карактеристики, производот има силна способност за заштита од зраци, може ефикасно да го блокира Рендгенски зраци, Y-зраци, кобалт 60 зраци и скенирање изотопи, итн.